Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Διαφύλαξη Γονιμότητας

Για γυναίκες

Σε αντίθεση με τους άνδρες, οι γυναίκες γεννιούνται με ένα πολύ συγκεκριμένο απόθεμα ωαρίων, μερικές εκατοντάδες, τα οποία χρησιμοποιούν από την εφηβεία μέχρι και την εμμηνόπαυση. Το ωοθηκικό απόθεμα, διαφέρει από κοπέλα σε κοπέλα, και μπορεί να επηρεαστεί από παθήσεις (πχ ενδομητρίωση), από θεραπείες (πχ αντικαρκινικά φάρμακα) αλλά και από συνήθειες (πχ κάπνισμα). Αξιολόγηση του ωοθηκικού αποθέματος γίνεται πάντα σε συνάρτηση με την ηλικία της κοπέλας, με βάση συγκεκριμένο ορμονολογικό έλεγχο πάντα με γυναικολογικό υπέρηχο για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Για άνδρες

Οι άνδρες παράγουν νέα σπερματοζωάρια σε όλη την διάρκεια της ενήλικης ζωής, και κάθε νέος κύκλος σπερματογένεσης (δημιουργίας νέων σπερματοζωαρίων) διαρκεί 3 περίπου μήνες.  Τα σπερματοζωάρια είναι ευαίσθητα κύτταρα σε τοξικές ουσίες αλλά και σε υψηλές θερμοκρασίες. Άνδρες που στην καθημερινότητα τους εκτίθενται σε τέτοιους παράγοντες είναι σύνηθες να παρουσιάζουν προβλήματα γονιμότητας ενώ η ποιότητα του σπέρματος είναι πολύ στενά συνδεδεμένη και με τον τρόπο ζωής, με το κάπνισμα αλλά και άλλους παράγοντες να το επηρεάζουν πολύ αρνητικά. Η εξέταση του σπερμοδιαγράμματος μπορεί να αναδείξει πολλές πληροφορίες για την ποιότητα του σπέρματος, και εφόσον γίνει από εμβρυολόγο να αξιολογήσει την γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωαρίων.

Αντιμετώπιση Περιορισμένου Ωοθηκικού Αποθέματος

Woman havinbg herat shape on lower stocmach

Είναι, δυστυχώς, πλέον πολύ συνηθισμένο κοπέλες που επιθυμούν είτε να κρυοσυντηρήσουν ωάρια είτε να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση και εμβρυομεταφορά να έχουν χαμηλό αριθμό ωοθηλακίων που μπορούν να αξιοποιηθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις δραστηριοποιούμαστε άμεσα και γίνεται κατάλληλος σχεδιασμού ειδικού πρωτοκόλλου ωοθηκικής διέγερσης από εξειδικευμένο ιατρό γυναικολόγο, που στόχο έχει να κινητοποιήσει τις ωοθήκες ώστε να αναπτυχθούν όσο τω δυνατόν περισσότερα ωοθυλάκια. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως γίνεται ένας συνδυασμός κύκλων διέγερσης και φυσικών κύκλων, ώστε να συλλεχθεί ικανός αριθμός ωαρίων ή εμβρύων. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται αρκετή επιμονή και επιμονή, καθώς μπορεί να είναι χρονοβόρα, ωστόσο εν δυνάμει έχει τα ιδιά αποτελέσματα με την απλή εξωσωματική με διέγερση ωοθηκών.

Επιλογή Δότη Σπέρματος

Η επιλογή δότη σπέρματος προτείνετε σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας ή σε περιπτώσεις οπού τα σπερματοζωάρια δεν έχουν γονιμοποιητική ικανότητα ή δημιουργούν έμβρυα πτωχής ποιότητας χωρίς δυναμική ανάπτυξης και εγκυμοσύνης. Επίσης, η επιλογή σπέρματος δότη είναι μια πολύ ρεαλιστική λύση για γυναίκες που επιθυμούν να προβούν στην δημιουργία οικογένειας χωρίς να υπάρχει απαραίτητα σύντροφος. Διαθέτουμε όσο χρόνο χρειάζεται στους ασθενείς μας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον δότη που ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ σας και συνεργαζόμαστε με όλες τις εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες τράπεζες δοτών της Ελλάδας και του εξωτερικού που διενεργούν πλειάδα εξετάσεων οι οποίες εγγυώνται την υγεία του δότη καθώς και την απόκτηση ενός υγειούς μωρού.

Ανδρολογικό Εργαστήριο

Σπερμοδιάγραμμα και Καλλιέργεια Σπέρματος

Sperm or semen test or analysis concept photo. Doctor, technician or scientist looks at model sperm cell through magnifying glass on white background. Diagnostics in urology at health and viability

Το σπερμοδιάγραμμα είναι η πιο βασική εξέταση αξιολόγησης της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος. Με βάση αυστηρά κριτήρια που ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με το σπερμοδιάγραμμα ο εμβρυολόγος εξετάζει τον όγκο, το PH, την συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα και την φυσιολογική μορφολογία. Κατόπιν επεξεργασίας, αξιολογείται η συμπεριφορά των σπερματοζωαρίων στο καλλιεργητικό υλικό και γίνεται πρόβλεψη για τις πιθανότητες του συγκεκριμένου δείγματος να επιτύχει μια φυσιολογική σύλληψη. Σε περιπτώσεις όπου σε κάποια από τις παραπάνω παραμέτρους βρεθεί να είναι παθολογική, μπορεί να γίνει σύσταση για περεταίρω εξετάσεις. Η καλλιέργεια σπέρματος είναι πολύ σημαντική και μας δίνει πληροφορίες για την παρουσία μικροοργανισμών στο δείγμα, που μπορεί να επηρεάζουν την γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωαρίων. Για να είναι σωστή η εξέταση του σπερμοδιαγράμματος, πρέπει να υπάρχει δραστηριότητα εκσπερματώσεων 2-3  φορές την εβδομάδα που προηγείται της εξέτασης και 2 ημέρες αποχής πριν την δειγματοληψία.

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Σε περιπτώσεις οπού ο άνδρας πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπείες που βλάπτουν αμετάκλητα το σπέρμα (για παράδειγμα χημειοθεραπεία) συστήνεται να κρυοσυντηρηθουν δείγματα σπέρματος για μελλοντική χρήση. Η τεχνική αυτή επίσης προτείνεται σε άνδρες που η συχνή τους επαφή με κάποιον τοξικό παράγοντα  (πχ φυτοφάρμακα) θα προκαλέσει μια μόνιμη βλάβη  μελλοντικά . Πρόκειται για μία πολύ απλή τεχνική που βασίζεται στον διαχωρισμό των καλών, κινητών σπερματοζωαρίων μέσω φυγοκέντρισης του δείγματος εκσπερμάτωσης.

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Κρυοσυντήρηση Ωαρίων (Vitrification)

Με τις νέες μεθόδους υαλοποίησης επιτυγχάνεται ποσοστό επιβίωσης άνω του 90% των ωαρίων που κρυοσυντηρούμε. Τα ωάρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικό χρόνο, διατηρώντας αναλλοίωτα τα xαρακτηριστικά τους. Η ηλικία του ωαρίου είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την αναπτυξιακή δυναμική του εμβρύου αλλά και για την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης. Είναι κρίσιμο το πότε προτείνεται σε μια κοπέλα να προβεί σε αυτή την διαδικασία, και σχετίζεται άμεσα με το προσωπικό, οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό της καθώς και με άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν μελλοντικά την ευκολία τεκνοποίησης (π.χ. επαγγελματικές προτεραιότητες, καριέρα κλπ). Η τεχνική της κρυοσυντήρησης προϋποθέτει την συλλογή ώριμων ωαρίων, καλής ποιότητας, που μπορούν να προκύψουν είτε μετά από ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών με κατάλληλα σκευάσματα, είτε μέσω συλλογής του ωαρίου μου μεγαλώνει σε φυσικό κύκλο. Ο αριθμός των ωαρίων που πρέπει να έχουμε σε κατάψυξη για ένα ασφαλές αποτέλεσμα διαφέρει από κοπέλα σε κοπέλα και συνδέεται με την ηλικία κρυοσυντήρησης.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Μικρογονιμοποίηση ICSI

Είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που εγγυάται υψηλά ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από εμβρυομεταφορά καλής ποιότητας εμβρύων. Αποτελεί μια δοκιμασμένη και αποδεδειγμένη θεραπέια, που αρχικά αναπτυχθηκε για την αντιμετώπιση προβλημάτων σύλληψης που αφορούν σε παθοφυσιολογικές καταστάσεις που καθιστούν αδύνατη την συνάντηση του σπερματοζωαρίου με το ωάριο. Πλέον αγκαλιάζει μια πλειάδα προβλημάτων και προσφέρει λύση τόσο όταν το πρόβλημα αφορά τον άνδρα, την γυναίκα, ή πλέον πολύ συχνά και τους δύο. Η εξωσωματική γονιμοποίηση προυποθέτει την συλλογή ώριμων ωαρίων, καλής ποιότητας, που μπορούν να προκύψουν είτε μετά από ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών με κατάλληλα σκευάσματα, είτε μέσω συλλογής του ωαρίου μου μεγαλώνει σε φυσικό κύκλο. Ακολουθεί μικρογονιποίηση των επεξεργασμένων ωαρίων με την μέθοδο ICSI, σε ειδικό μικροσκόπιο υψηλής διακριτικής ικανότητας, όπου σε μεγάλη μεγέθυνση επιλέγεται ένα σπερματοζωάριο άριστης μορφολογίας και κινητικότητας για το κάθε ωάριο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την μέθοδο της εμβρυομεταφοράς, οπού καλής ποιότητας έμβρυα μεταφέρονται μέσω ενός λεπτού και εύκαμπτου καθετήρα πίσω στην μήτρα, την κατάλληλη μέρα. Τα στάδια ωοληψίας και εμβρυομεταφοράς πραγματοποιούνται από γυναικολόγο και εμβρυολόγο σε συνεργασία, ενώ ο εμβρυολόγος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των ωαρίων και του σπέρματος, την διαδικασία της γονιμοποίησης και της καλλιέργειας των εμβρύων σε άσηπτες συνθήκες.

Αντιμετώπιση Ολιγοασθενοσπερμίας, Τερατοσπερμίας

Παθολογικές καταστάσεις του σπέρματος όπου παρατηρείται μειωμένη κινητικότητα και συγκέντρωση σπερματοζωαρίων ή αυξημένη παρουσία άτυπων μορφών, συχνά καθιστούν αδύνατη μια φυσική σύλληψη. Αποτελούν το πιο συχνό πρόβλημα ανδρικής υπογονιμότητας. Τα αίτια μπορεί να σχετίζονται με το ιατρικό ιστορικό του ασθενή, με γενετικό υπόβαθρο ή και να είναι αγνώστου αιτιολογίας. Η πλέον αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης της ανδρικής υπογονιμότητας είναι η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης ICSI, οπού σε ειδικό μικροσκόπιο υψηλής διακριτικής ικανότητας, σε μεγάλη μεγέθυνση επιλέγεται ένα σπερματοζωάριο άριστης μορφολογίας και κινητικότητας για το κάθε ωάριο που πρόκειται να γονιμοποιήσουμε. Επιτυγχάνεται έτσι ποσοστό γονιμοποίησης άνω του 70%.

Αυξημένος Κατακερματισμός DNA ή/και Διαταραγμένο Οξειδοαναγωγικό Δυναμικό Σπέρματος

Σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης όπου έχουμε πτωχή αναπτυξιακή δυναμική εμβρύων ή βιοχημικές κυήσεις (δηλαδή θετικό τέστ χοριακής μετά από εμβρυομεταφορά, που όμως δεν εξελίσσεται περεταίρω σε εγκυμοσύνη), καλό είναι να κάνουμε επιπλέον εξετάσεις που αφορούν στο σπέρμα, οι οποίες εξετάζουν το οξειδωτικό στρες του δείγματος, καθώς και την ακεραιότητα του DNA των σπερματοζωαρίων. Εφόσον παρατηρηθούν αυξημένες παράμετροι, προτείνεται ειδική αγωγή από τον θεράποντα ιατρό και ακολουθείται ειδικό πρωτόκολλο επεξεργασίας του σπέρματος (ZYMOT) από τον εμβρυολόγο, που στόχο έχει τον διαχωρισμό των καλύτερων σπερματοζωαρίων προς γονιμοποίηση, με τον λιγότερο επεμβατικό τρόπο.

Ατνιμετώπιση Αζωοσπερμίας

Η αζωοσπερμία διαχωρίζεται σε 2 τύπους. Στην αποφρακτικού τύπου αζωοσπερμία όπου παράγονται σπερματοζωάρια άλλα δεν απελευθερώνονται με στο σπερματικό υγρό κατά την εκσπερμάτωση. Στην παραγωγικού τύπου, έχει διαταραχθεί η σπερματογένεση και έτσι δεν παράγονται σπερματοζωάρια καθόλου ή παράγονται ελάχιστα. Απαραίτητες εξετάσεις (ορμονολογικός έλεγχος, καρυότυπος, καλλιέργεια σπέρματος, υπερηχογραφική απεικόνιση) μας βοηθούν να αποσαφηνίσουμε το αίτιο της αζωοσπερμίας. Απευθείας βιοψία στους όρχεις, επεξεργασία του ιστού στο εργαστήριο και κατάψυξη των σπερματοζωαρίων εφόσον βρεθούν στο παρασκεύασμα, για χρήση σε μικρογονιμοποίηση σε μελλοντικό κύκλο γονιμοποίησης έχει συχνά πολύ καλά αποτελέσματα.

Time Lapse Imaging, Artificial Intelligence & Καλλιέργεια βλαστοκύστης

Με τα νέα συστήματα καλλιέργειας εμβρύων μπορούμε να παρατείνουμε την καλλιέργεια μέχρι και την 5 η ή και 6 η ημέρα ανάπτυξης, στο στάδιο σχηματισμού βλαστοκύστεων. Αυτό επιτρέπει την επιλογή εμβρύων με την καλύτερη δυναμική ανάπτυξης και εμφύτευσης. Η καλλιέργεια εμβρύων βασίζεται αποκλειστικά σε κλιβάνους με ενσωματωμένες μικροκάμερες, που καταγράφουν την εμβρυική ανάπτυξη αδιάκοπα, χωρίς να απαιτείται να εκθέσουμε τα έμβρυα σε συνθήκες περιβάλλοντος, και έτσι δεν διαταράσσουμε τις συνθήκες καλλιέργειας. Νέα εξελιγμένα λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) μας υποστηρίζουν στην επιλογή των καλύτερων εμβρύων, αναλύοντας τις μορφοκινητικές παραμέτρους των κυτταρικών διαιρέσεων κατά την εμβρυογένεση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας και θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί σας.