Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούλιος 2023

Ο Διαδικτυακός Τόπος https://fertilityon.gr  (εφεξής «η Ιστοσελίδα»), τελεί υπό τη διαχείριση της “Fertility On” που εδρεύει ……………….(εφεξής «η Fertility On»). H Fertility On θεωρείται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Η Fertility On λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά  σας.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η Fertiliy On συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@fertilityon.gr

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα πολιτική προστασίας  Aπορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο για τη την παρούσα Ιστοσελίδα και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες η Fertility On δεν ελέγχει.

H Iστοσελίδα δύναται να περιλαμβάνει  links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από τη Fertility Οn, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). H Fertility On σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν οι φορείς αυτοί.

 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μία ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης:

Α. εγγράφεται στις υπηρεσίες της,

Β. χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της και

Γ. επισκέπτεται τις σελίδες της.

Ειδικότερα, οι τεχνικοί τρόποι με τους οποίους συλλέγονται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών είναι οι ακόλουθοι:

α. Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τον επισκέπτη/χρήστη.

Υποβολή φόρμας επικοινωνίας

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας επιθυμεί να επικοινωνήσει με τη Fertility On, μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλει την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε αυτήν. Στην περίπτωση υποβολής της φόρμας επικοινωνίας, συλλέγονται οι εξής πληροφορίες που σας αφορούν:

  • Όνομα
  • E-mail
  • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου
  • Προαιρετικά, πληροφορίες που συμπληρώνει ο χρήστης σε σχέση με την επικοινωνία του με τη Fertility On

β. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδραση του επισκέπτη/χρήστη με την σελίδα:

Όταν ο επισκέπτης / χρήστης επισκέπτεται και αλληλεπιδρά με την σελίδα, και με αυτό τον τρόπο μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

– η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του,

– ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,

– οι ιστοσελίδες που επισκέφθηκε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή του στην σελίδα,

– δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπει και συνδέσεις στις οποίες κάνει ‘κλικ’ εντός της σελίδας,

– η ταχύτητα της σύνδεσής του και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή του,

– συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με ποσοστά email με κλικ σε διαφημίσεις (click-through) και προβολή βίντεο χρηστών,

– βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και

– πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

γ. Πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται από άλλες πηγές:

Μέσω της χρήσης των υπηρεσιών μιας ιστοσελίδας, μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες / χρήστες από τρίτες πηγές και πλατφόρμες (όπως δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, βάσεις δεδομένων, online εταιρείες μάρκετινγκ και εταιρείες που στοχεύουν σε διαφημίσεις), οι οποίες περιλαμβάνουν:
– εάν αποκτήσει ο επισκέπτης / χρήστης πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως το Facebook Connect ή το Twitter) μέσω της σελίδας, το όνομα χρήστη και οι λίστες σύνδεσής του για τις εν λόγω υπηρεσίες.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συλλογή και χρήση από τη Fertility On των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση και υποστήριξη των χρηστών κατά την περιήγησή τους στην Ιστοσελίδα, την επικοινωνία μαζί τους, καθώς και την εν γένει ενημέρωσή τους σε σχέση με τα αιτήματά τους. Ειδικότερα:

α. Επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Με τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται, προκειμένου να αποσταλεί στο χρήστη υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως πληροφορίες σχετικά το αίτημα επικοινωνίας που υπέβαλε ή αλλαγές στην σελίδα την οποία επισκέπτεται.

β. Επικοινωνίες μέσω κινητών συσκευών

Με τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του, ώστε να επικοινωνήσει μαζί του η Fertility On αναφορικά με το αίτημά του (για παράδειγμα, για τον προγραμματισμό ραντεβού).

γ. Στατιστικοί σκοποί

Για την εξυπηρέτηση σκοπών στατιστικής ανάλυσης, και προκειμένου να συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα της, η Fertility On ενδέχεται να τηρεί σε συγκεντρωτική μορφή και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας και να διαμορφώνεται καλύτερα το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της.

δ. Ασφάλεια της Ιστοσελίδας

Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον Ιστότοπο. Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, data base, δικτύου κτλ).

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

Mε την επίσκεψη και την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα, καλείσθε να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων δια της χρήσης τεχνολογιών cookies τρίτων μερών, μέσω των σχετικού αναδυόμενου παραθύρου και των διαθέσιμων ρυθμίσεων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, τροποποιώντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις συγκατάθεσης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των δεδομένων σας επί τη βάσει αυτής. Η αυτόματη συλλογή πληροφοριών από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα και μέσω τεχνολογιών cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, πραγματοποιείται επί τη βάσει του έννομου συμφερόντος της Fertility On να διατηρεί τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο για την προβολή της επιστημονικής της δραστηριότητας. Παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα,  εάν δεν επιθυμείτε τη  συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

H συλλογή των στοιχείων των χρηστών που συμπληρώνουν τη φόρμας επικοινωνίας, γίνεται με την προηγούμενη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Η συγκατάθεση των χρηστών μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, κατόπιν επικοινωνίας με τη Fertility On στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@fertilityon.gr χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε επί τη βάσει αυτής.

ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Η Fertility On τηρεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται και συλλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, δεν διαβιβάζονται εκτός ΕΕ και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης από την μεριά της Fertility On. Η Fertility On δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών σε κανέναν τρίτο φορέα.

Η Fertility On σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των επισκεπτών / χρηστών και μοιράζεται τις πληροφορίες που τους αφορούν, υπό ορισμένες περιστάσεις και μόνο. Ειδικότερα, πληροφορίες σχετικές με τους χρήστες καθίστανται διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα, αποκλειστικά υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

α. Στην περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών καθίσταται αναγκαία για την την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα από τρίτους συνεργάτες, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Οι τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συνεργάζονται με τους τη Fertility On, έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο για την παροχή των παραπάνω υποστηρικτικών υπηρεσιών και με τις απαραίτητες συμβατικές δεσμεύσεις για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών.

β.Εφόσον η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται από διάταξη Νόμου και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες Αρχές. Η διεύθυνση ΙΡ πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη δύναται να γνωστοποιηθεί από την Fertility On, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές ή άλλες κρατικές Αρχές, τηρουμένης πάντοτε της κατά Νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.

γ. Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσής της Fertility On με άλλη εταιρεία, μπορεί να κοινοποιηθούν πληροφορίες που αφορούν τους επισκέπτες / χρήστες. Ωστόσο, σε μία τέτοια περίπτωση, η Fertility On θα ενημερώσει τους επισκέπτες / χρήστες του, τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στις σελίδες του ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, προτού οι πληροφορίες αυτές μεταβιβασθούν και υπαχθούν σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

δ. Σε όλως εξαιρετικές περιστάσεις, μπορεί να κοινοποιούνται πληροφορίες σχετικές με τους επισκέπτες / χρήστες για να διερευνηθούν ή / και αποτραπούν παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για απάτη, εάν συντρέχουν περιστάσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα ή άλλα δικαιώματα και συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, ή εάν απαιτείται από το νόμο καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες η Fertility On θεωρεί καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Fertility On θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και για τη συμμόρφωσή της με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα συστήματά μας, εκτός εάν η τήρηση αυτών απαιτείται για τη συμμόρφωση της Fertility On με έννομες υποχρεώσεις της ή την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της ενώπιον δικαστηρίων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Fertility On λαμβάνει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως:

-Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer): Το Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer)  που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο (standard) στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί  κατά την μεταφορά.

Ωστόσο oι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, ενώ η Fertility On δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών προς τους διακομιστές (servers) της Ιστοσελίδας.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Η Fertility On δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από  τους επισκέπτες/χρήστες, η Fertility On λαμβάνει την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσει ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους.

Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και στο άρθρο 21 του Ν. 4624/2019, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα

  • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ):Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε και λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ):Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ανακριβή, καθώς και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ελλιπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ):Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο και η Fertility On δύναται να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ):Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση που το αίτημά σας γίνει δεκτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ):Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα της εναντίωσης δεν είναι απόλυτο και το αίτημά σας δύναται να απορριφθεί εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στην Fertility On στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@fertilityon.gr

H Fertility On θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η Fertility On δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Η Fertility On διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, εφόσον αυτό εμπίπτει κατά περίπτωση στις προβλεπόμενες στη νομοθεσία εξαιρέσεις, ή εφόσον αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ). (www.dpa.gr). Για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητές μας που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Fertility On στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@fertilityon.gr 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Fertility On διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή,  ενώ η Fertility On δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η εθνική νομοθεσία.